Home

Bagaimana kami membantu

Mendidik generasi muda

Pelbagai masalah yang dihadapi oleh ibu-bapa khususnya dalam pendidikan anak-anak seperti masalah:

  • kualiti
  • harga tuisyen yang tinggi
  • terikat dengan masa
  • anak yang ramai
  • keselamatan
  • motivasi pelajar

MASALAH SEPERTI INI DAPAT DISELESAIKAN jika ibu-bapa mendapatkan khidmat tutor (home tutor). 

 

Pelajar di universiti juga sering mempunyai masalah pemahaman dalam pelajaran mereka.

SOLUSI? DAPATKAN KHIDMAT TUTOR DI UNIVERSITI.

Siapa kami

Tutor yang berpengetahuan

  • Pelajar universiti
  • Guru
  • Orang awam

Mari bekerjasama dengan kami! Cari tutor anda sekarang!